Online Poker

Online poker of live poker is een casinospel, waarbij het belangrijk is om de regels goed te kennen alvorens je plaatsneemt aan de pokertafel. Het doel van online poker is om met jouw hand kaarten de andere spelers verslaan en daarmee de totale pot aan ingelegd geld te winnen. Texas Hold’em is de meest populaire vorm van poker, ook in online casino’s. Dit spel wordt gespeeld met een kaartspel van 52 kaarten.

Online poker combinaties

De verschillende kaartcombinaties die je kunt maken zijn bij online poker hetzelfde als bij reguliere poker:

  • Royal Flush is de beste combinatie die je kunt krijgen. Je hebt dan een Aas, Koning, Vrouw, Boer en een 10 die allemaal van dezelfde soort zijn (ruit, hart, schoppen & klaver).
  • Straight Flush is een combinatie van vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort. Hierbij geldt dat de Aas een rij kan vormen voor de twee of na een Koning. Indien er meer mensen zijn met een Straight Flush, wint de Straight Flush die eindigt op de hoogste kaart.
  • Een Four of a Kind betreft vier dezelfde kaartwaarden, die wel verschillende symbolen mogen dragen. Denk bijvoorbeeld aan 4 boeren.
  • Een Full House is een combinatie van Three of a Kind en een One Pair. Indien meer spelers deze combinatie hebben, wordt er gekeken naar de persoon met de Three of a Kind die de hoogste kaarten heeft.
  • Een Flush bestaat uit 5 kaarten van dezelfde soort, zoals vijf schoppen. Het maakt niet uit welke waarden er op de kaarten staan.
  • Je hebt een Straight als je vijf kaarten met opeenvolgende waarden hebt. Het maakt niet uit of dit klavers, ruiten, schoppen of harten zijn.
  • Een Three of a Kind betreft drie kaarten met dezelfde kaartwaarde. Deze mogen dezelfde soort of verschillende soorten zijn.
  • Een Two Pair betekent dat je twee setjes van twee dezelfde kaartwaarden kunt maken. Indien meerdere spelers een Two Pair hebben, beslist de degene met de hoogste Pair.
  • Bij een One Pair heb je twee kaarten met dezelfde waarde.

Kan niemand één van deze combinaties maken, dan wint de speler die simpelweg de hoogste kaart in zijn hand heeft (High Card). Hebben meerdere spelers dezelfde hoogste kaart, dan wordt naar de volgende kaart gekeken.

Start van het spel

Online poker verloopt in meerdere spelronden. Eén speler wordt als dealer aangewezen. Hij zal de kaarten schudden en delen. De speler die links van de dealer zit, krijgt de Small Blind en doet een inzet. De speler daar weer naast krijgt de Big blind en moet twee keer zoveel inzetten als de Small Blind. De overige spelers moeten deze inzetten matchen als ze in het spel willen blijven. Bij online poker games worden de dealer en blind posities automatisch iedere beurt geroteerd.

De Preflop: De eerste inzetronde

Nu beide Blinds hun inzetten geplaatst hebben, krijgen de spelers erna de keuze om eenzelfde bedrag als de big blind in te zetten (Call), de inzet te verhogen (Raise) of om te passen (Fold).

Indien je ervoor kiest een hoger bedrag in te zetten dan de big blind, zijn de overige spelers verplicht om hierin mee te gaan en een even hoge inzet te plaatsen of hun inzet te verhogen. Je kiest voor fold (pas) als je direct al ziet dat deze kaarten je niets op gaan leveren en je geen geld wil verliezen door in te zetten. Je geeft je hand dan op.

De Flop: de eerste drie open kaarten

De dealer legt vervolgens 3 open kaarten op tafel. Alle spelers kunnen nu zien of ze met de twee kaarten in hun hand een combinatie kunnen maken. Ook nu kun je kiezen voor Call, Raise of Fold. Hebben de Big Blind en de andere spelers niet de behoefte om hun inzet verder te verhogen, dan kiezen ze voor Check.

De Turn: de vierde open kaart

De vierde open kaart komt op tafel. Dit geeft je misschien nieuwe mogelijkheden om een betere combinatie te maken. Ook hier kun je weer kiezen voor Check, Call, Raise of Fold, afhankelijk van hoe jij jouw kansen nu inschat. Als je besluit om alsnog te Folden, dan ben je de inzet die je tot dan toe gedaan hebt kwijt.

De River: De laatste open kaart

Nadat iedere speler zijn keuze heeft doorgegeven, plaatst de dealer de vijfde open kaart op tafel. Er volgt weer een ronde waarin spelers opnieuw kunnen beslissen of ze hun inzet willen verhogen of niet.

De Showdown: wie heeft er gewonnen?

Na de laatste inzetronde volgt de Showdown. Nu moet je laten zien dat jouw kaarten samen met de vijf kaarten op tafel de beste combinatie opleveren. De speler met de beste combinatie, zoals hierboven beschreven, wint de pot. Bij een aantal gelijke combinatie gaat de winst naar de speler die daarnaast de hoogste kaart heeft. Dit kan een mooie bonus opleveren. Bij een zuiver gelijkspel wordt de pot verdeeld over de winnende spelers. Iedere speler ontvangt aan het begin van het spel 2 gesloten kaarten, die je niet aan de andere spelers of de dealer laat zien. Daarna worden er uiteindelijk 5 kaarten door de dealer open op tafel gelegd. Als de combinatie van jouw kaarten met de 5 kaarten op tafel de beste combinatie oplevert, dan heb je gewonnen en win je de volledige pot.